Formular na odstúpenie od zmluvy - reklamaciu

 

Odstupenie od zmluvy (bližsie info v obchodných podmienkach)

1.1. Do 14 dní máte právo od tejto zmluvy odstúpit bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezme tovar.

1.3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať firmu Kristian SZIKONYA-YELLOWFISH Lipový rad 1344/39 MARCELOVÁ 94632 emai: info@yellowfish.sk, formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

1.5. Tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť zabalený v pôvodnom predajnom obale.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1. Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnější spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a)  pre vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. V prípade platby na dobierku, sa vracia platba na účet kupujúceho.

Platbu vrátíme až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete, že ste tovar odoslal(a)  späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2.

a) Prevzatie tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť na adresu Kristian SZIKONYA-YELLOWFISH Námestie SLOBODY 1164/1 MARCELOVÁ 94632. Lehota se považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dňa.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. S tým sú spojené náklady na znovuuvedenie do predaja v originálnom stave tovaru. Zákazník má nárok si prezrieť a vyskúšať tovar. To by však malo slúžiť iba na nevyhnutné zoznámenie sa s vlastnosťami a funkciami tovaru, a to v podstate v takom rozsahu, ako keď si tovar skúšate pri kúpe v kamennom obchode.

3. Ako pripraviť a zabaliť tovar na vrátenie

 

Tovar na vrátenie je možné zaslať ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou, prípadne je možné využiť zvoz nášho prepravného partnera, ktorý Vám radi objednáme. V prípade zasielania tovaru ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou (teda aj formou nami poskytovanej služby zvozu) je nutné zásielku správne zabaliť a dodržať niekoľko pravidiel, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru počas prepravy:

Každú zásielku je nutné primerane zabaliť tak, aby bola zabezpečená jej bežná preprava pri vynaložení bežnej starostlivosti pri manipulácii prostredníctvom automatizovaných systémov.

Najmä tovar náchylný na prepravu (napr. prúty, bivaky, dáždniky, motory, podberáky a im podobné) musia byť zabalené do kartónu alebo kartónovej krabice a daný produkt by mal byť vo vnútri kartónu navyše obalený ochrannou vrstvou materiálu, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu pri preprave. Najmä je nutné venovať pozornosť exponovaným častiam produktov, ako môže byť vrtuľa motora, očká prútov, rôzne plastové koncovky tyčí a pod. Všetky takéto "pevné" časti tovaru by mali byť obalené ochrannou vrstvou, aby bolo zaistené tlmenie nárazov počas prepravy. Tovar sa vo vnútri obalu nesmie voľne pohybovať, tzn. že prázdny priestor vo vnútri obalu je nutné vyplniť nejakou vhodnou výplňou (pokrčené noviny, bublinková fólia a pod.).

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ

.

 

Reklamácia (BLIŽSIE INFO NÁJDETE V OBCHODNYCH PODMIENKACH)

prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  kristianszikonya@gmail.com alebo telefonicky na +421 903 232 257. Tovar na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame posielaný tovar poistiť

 

Reklamácie zasielajte na:

FORMULAR PRE REKLAMACIU